ลิ้งค์
 •   สินค้าน้ำมันเตา
 •   สินค้าน้ำก๊าด
 •   สินค้าอื่นๆ
 •   บริการ
 •   cell center
 •   ติดต่อเรา
ลิ้งค์
 •   Mauris
 •   Fermentum
 •   Dictummagna
 •   Aenean
 •   Dictummagna
 •   Selaoret
ทริปเปิ้ลเอ  รับฝากขายบ้าน ซ่อมแซมบ้าน/อาคารทั่วไป
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาอาคาร/บ้านทั่วไป รับเหมาก่อสร้าง
ติดต่อโทร  02-379-0780-1

 

Thai  Gas  Supply Co., Ltd  

Company  Profile

 
บริษัท ไทยแก๊ส ซัพพลาย จำกัด ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 
 ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท( สามล้านบาทถ้วน)

สำนักงานใหญ่      ตั้งอยู่เลขที่ 135 อาคารดรีมเฮาส์ หมู่ 5 ซอยนวมินทร์85  ถนนนวมินทร์ 
        แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ
สำนักงานขาย      ตั้งอยู่เลขที่ 74/53 หมุ่ 5 ซอยนวมินทร์85  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม 
        เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ โทร.02-379- 02-379-0647 Fax3006-8 E-Mail : thaigas@thaigs.com
โรงงาน          ตั้งอยู่เลขที่ 152 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด  ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

BACKGROUND  ที่มาที่ไปของบริษัท


เราเป็นบริษัทที่เกิดใหม่ เป็น Young Organization เป็น SME    เรากำลัง
ร่วมกันสร้างประวัติที่ดีที่มั่นคง และยาวนาน ต่อไปในอนาคตคู่สังคมไทย
          บริษัท Thai Gas Supply (TGS) เกิดขึ้นจากการรวมตัวของหุ้นส่วนสำคัญ
 2 ท่าน  คือคุณสมยศ โสภณพงษ์ เจ้าของและผู้บริหารกลุ่มบริษัท Thai Dry Ice และคุณพงษ์ศักดิ์ มณีโชติ  ซึ่งต่างก็ประสบผลสำเร็จในอาชีพและธุรกิจของตนเองมากว่าสิบปี
          ทั้ง 2 ท่านได้ร่วมกันใช้ประสบการณ์ส่วนตัว เครือข่ายทางธุรกิจ และทรัพย์สินเงินทุนมาเสริมสร้างจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งกันและกัน ในการก่อกำเนิดของบริษัท Thai Gas Supply


ประวัติการประกอบธุรกิจ


          


    - คุณสมยศ  โสภณพงษ์
    เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกลุ่มบริษัท Thai Dry Ice ตั้งแต่ปี 1999 ซึ่งดำเนิน
ธุรกิจต่างๆ โดยสรุปดังนี้

         
    - เป็น Exclusive dealer ของบริษัท Thai Industrial Gases
       (TIG) จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแข็งแห้ง (Dry Ice)
    - เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
      ของ TIG โดยมียอดขายประมาณ 30 ล้านบาท และมีฐานลูกค้า
      กว่า 100 ราย

         
    - เจ้าของและผู้บริหารกิจการบริษัท Triple A Property
      ซึ่งประกอบธุรกิจอพาร์ตเมนท์ ขนาด 120 ห้อง
    - ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าชีวภาพ(Bio Gas) ขนาด 1 เมกกะวัตต์
       เพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ประวัติการประกอบธุรกิจ


    -  คุณพงษ์ศักดิ์  มณีโชติ
    -  ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เช่น น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเตา
    

VISION & MISSION   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

VISION
    เราจะเป็นหนึ่งใน Professional Distributor ที่เป็นผู้นำในการขายผลิตภัณฑ์
    และบริการสู่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

MISSION
•    มุ่งมั่นเป็น Professional Distributor
•    มีความเชี่ยวชาญด้านการขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการสู่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม
    อย่างมืออาชีพ
•    สร้างความยอมรับต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับ Multinational
•    เป็นคู่ค้าที่ยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามพันธกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
•    ภักดีต่อผู้มีพระคุณ


STRATEGY
“ มุ่งรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่" 
โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ด้วยการจัดส่งที่รวดเร็ว
มีคุณภาพ และชนะใจลูกค้าด้วยการบริการ ที่เพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าด้วย
Specialty Product and Service ”


BELIEVE & PHILOSOPHY  

ความเชื่อและปรัชญาของเรา
เราจะไม่จมอยู่กับอดีต
แต่เราจะมีอดีตให้เรียนรู้ และปรับปรุง

เราจะไม่หยุดนิ่ง เพื่อรอความตาย
เราจะไม่ผลีผลามวิ่งไปตกหลุมพรางของอนาคต

เราจะร่วมกันทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ด้วยสติ ปัญญา และความซื่อสัตย์  สุจริต ภักดีต่อผู้มีพระคุณ

เราจะก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง
พร้อมกับท่านทุกคน ทั้งหุ้นส่วน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า


โทร. 02-3793006 

เรามุ่งรักษาฐานลูกค้าเก่า

และขยายฐานลูกค้าใหม่

โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

ด้วยการจัดส่งที่รวดเร็ว  มีคุณภาพ >>

โทร. 02-3793006  

ทุกวัน จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา

8.30 น. - 17.30 น.

พนักงานบริการลูกค้าของเรายินดีให้บริการท่าน

  >>

 โทร.

ตั้งอยู่เลขที่ 152  หมู่ 2

ถนนบางนา-ตราด  ตำบลคลองตำหรุ 

อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

   >>


 
 
Online:  1
Visits:  112,907
Today:  2
PageView/Month:  339